Σιαμίδης Τεχνική Εταιρεία Ε.Ε.

Ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ασφαλτομίγματος της Μακεδονίας

30 χρόνια εμπειρίας σε μεγάλα έργα

Παρασκευή σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος

Ειδίκευση σε δημόσια και ιδιωτικά έργα

Οδοποιία Υδροηλεκτρικά

Αριστη τεχνική γνώση

Σχεδιασμός μελέτη κατασκευή και τοπογραφικά

Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων και αποθηκών

Από τα θεμέλια έως και το κλειδί στο χέρι

Αξιοπιστία και ταχύτητα

Σύγχρονος εξοπλισμός

Πιστοποιημένα υλικά

Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα