Τεχνομπετόν ΑΕ

Αδιάκοπα από το 1986 παράγουμε και εμπορευόμαστε έτοιμο σκυρόδεμα, λατομικά προϊόντα, τσιμεντοπροϊόντα και ενσακισμένο τσιμέντο.

Επενδύσαμε και επενδύουμε συνεχώς στη βιομηχανία του έτοιμου σκυροδέματος.

Παράγοντας συνεχώς νέα προϊόντα

Δραστηριοποιούμαστε τόσο στην ελληνική όσο και την βαλκανική αγορά

Στις εγκαταστάσεις μας 80 και πλέον χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων ιδιώτης και επαγγελματίας θα βρει ότι ακριβώς χρειάζεται...

Τεχνομπετόν ΑΕ

Σίγουρα και υπεύθυνα από το 1986